Laserskannauksen johtavat asiantuntijat

PALVELUMME

Laserskannaus

Tehokasta ja mittatarkkaa tiedonkeruuta sisä- ja ulkotiloista. Tuomme laserkeilausdatan useissa eri formaateissa suunnitteluohjelmistoihin.

Ilmakuvaus ja Fotogrammetria

Ilmakuvaamalla saamme suuretkin tehdas- ja maa-alueet 3D-malleiksi suunnitteluohjelmistoihin. Toimitamme 3D-mallit haluttuun koordinaatistoon ja suoraan Navisworks-ohjelmistoon.

Maanmittaus ja koordinaatistopalvelut

Tehdaskoordinaatiston luonti ja tarkemittaus ovat tehtaan digitalisoinnin perusta. Kaikki digitaalinen mittausaineisto sidotaan luotettavasti mitattuun ja dokumentoituun koordinaatistoon.

Mobiililaserskannaus

Markkinoiden tehokkainta Reality Capture -teknologiaa, jolla saadaan erilaiset tilat taltioitua 3D-malliksi ja toimitettua aineisto eri sidosryhmille selainkäyttöliittymässä.

Mekaniikkasuunnittelu

Toteutamme monipuolisesti eri teollisuuden alojen mekaniikkasuunnittelua. Jalostamme ideasi valmiiksi tuotteeksi nykyaikaisten suunnittelutyökalujen avulla.

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennan avulla selvitämme rakenteiden heikoimmat kohdat ja niiden eliniät. Osallistumme mielellämme tuotteen lujuustekniseen kehittämiseen antamalla muutosehdotuksia.

Toimialat

PULP & PAPER
MINING
CHEMICAL
CONSTRUCTION & INFRA
ENERGY & POWERPLANTS
CITIES & REAL ESTATES