Laserskannauksen johtavat asiantuntijat

PALVELUMME

Laserskannaus

Tehokasta ja mittatarkkaa tiedonkeruuta sisä- ja ulkotiloista. Tuomme laserkeilausdatan useissa eri formaateissa suunnitteluohjelmistoihin.

Ilmakuvaus ja Fotogrammetria

Ilmakuvaamalla saamme suuretkin tehdas- ja maa-alueet 3D-malleiksi suunnitteluohjelmistoihin. Toimitamme 3D-mallit haluttuun koordinaatistoon ja suoraan Navisworks-ohjelmistoon.

Maanmittaus ja koordinaatistopalvelut

Tehdaskoordinaatiston luonti ja tarkemittaus ovat tehtaan digitalisoinnin perusta. Kaikki digitaalinen mittausaineisto sidotaan luotettavasti mitattuun ja dokumentoituun koordinaatistoon.

Mobiililaserskannaus

Markkinoiden tehokkainta Reality Capture -teknologiaa, jolla saadaan erilaiset tilat taltioitua 3D-malliksi ja toimitettua aineisto eri sidosryhmille selainkäyttöliittymässä.

Mekaniikkasuunnittelu

Toteutamme monipuolisesti eri teollisuuden alojen mekaniikkasuunnittelua. Jalostamme ideasi valmiiksi tuotteeksi nykyaikaisten suunnittelutyökalujen avulla.

Toimialat

PULP & PAPER
MINING
CHEMICAL
CONSTRUCTION & INFRA
ENERGY & POWERPLANTS
CITIES & REAL ESTATES