16.8.2021

Kemianteollisuus

Kemianteollisuuden asiakkaisiimme kuuluu erilaisia jalostamoita ja eri kemiantuotteiden valmistuslaitoksia. Pystymme toimimaan vaarallisissakin olosuhteissa suojautumalla kohteen vaatimalla tavalla. Meille on tuttua työskennellä kaasu- ja kemikaalivaarallisissa paikoissa.

Kemianteollisuuden kohteissa yksi yleisimmistä laserskannauksen hyödyntämistavoista on putkisiltojen laserskannaus. Uusia putkilijoja reititettäessä on tärkeää tietää muiden putkilinjojen sijannit, että törmäyksiltä voidaan välttyä. Käytössämme on korkealle yltäviä kolmijalkoja, joilla saamme skannauspisteitä myös putkimattojen sisälle emmekä vain skannaa putkistoja alapuolelta käsin.

Laserskannaus on ylivoimainen apuväline putkireititysten suunnittelussa vanhojen putkilinjojen sekaan

Lue lisää laserskannauksestamme täältä ja ilmakuvauksesta täältä.