25.2.2021

Koordinaatisto- ja kiintopistemittaus

Luomme, päivitämme, tarkistamme ja dokumentoimme tehtaiden laitoskoordinaatistoja. Puutteelliset dokumentit ja merkinnät tehdaskoordinaatistossa johtavat ajan myötä tehtaan mittausdatan hyödyntämisasteen heikentymiseen kun aineistot eivät ole sidottuina samaan koordinaatistoon. Tämä voi tulla myös kalliiksi kun eri koordinaatistoissa olevia aineisto hyödynnetään suunnittelussa ja rakentamisessa. Laadukas ja hyvin dokumentoitu koordinaatisto on tehtaan digitaalisen kaksosen perusta jonka päälle tehtaan 3D-mallia aletaan rakentamaan ja päivittämään.

Aikaa kestävät kiintopisteet

Rakennamme tehtaiden kiintopisteverkon kestämään aikaa. Kiintopisteiden pitää pysyä paikallaan ja yksiselitteisinä kymmeniä vuosia, joten pelkät koordinaattitarrat eivät tällöin riitä. Betonirakenteisiin kiinnittämällä erilaisia pultteja ja prisman kiinnitykseen tarkoitettua holkkeja saadaan kiintopisteverkosta tarkka sekä aikaa kestävä.

Tarkat mittalaitteet

Koordinaatistomittauksissa käytössämme on Leican sekunnin ja kahden sekunnin robottitakymetrit, GNSS- sekä vaaituslaitteet. Koordinaatistomittausten laitteet ovat aina ajanmukaisesti kalibroitu ja tarkistettu ennen mittausten aloittamista.

Osaava henkilökunta

Henkilöstöllämme on kattava kokemus ja teorian tuntemus erilaisista maanmittausalan tehtävistä ja tekniikoista. Kaikki tekemämme koordinaatistomittaukset jälkilasketaan ja tasoitetaan, jotta kaikki mahdolliset virheet mittauksissa tulevat näkyviin ja asiakkaalle voidaan toimittaa luotettavat koordinaatit kiintopisteille.

Kattavat dokumentit

Tehdaskoordinaatisto dokumentoidaan kattavasti. Toimitamme koordinaatiston päivityksistä seuraavat dokumentit:

  • Kattava mittausraportti
  • Kiintopisteet kartalla, PDF/DWG
  • Kiintopistelistat laitoskoordinaatistossa ja valtakunnallisessa koordinaatistossa
  • Koordinaatistomuunnokset laitoskoordinaatiston ja valtakunnallisen koordinaatiston välille
  • Pistekortit, yksiselitteisille kiintopisteen kuvauksilla
  • Kiintopisteiden merkinnät aikaa ja säätä kestävillä kylteillä