28.8.2016

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennalla voidaan varmentaa rakenteiden ja koneiden lujuustekninen kesto ilman kalliita testejä. Lujuuslaskentaan käytettävillä FEM-ohjelmistoilla laskemme tutkittavaan rakenteeseen erilaisissa kuormitustapauksissa muodostuvia voimia, jännityksiä ja muodonmuutoksia. Näiden avulla rakenteelle voidaan määrittää turvallinen käyttöikä.

Teemme standardin mukaisia lujuuslaskentoja esimerkiksi CE-hyväksyntää varten. Tällaisia kohteita voivat olla:

 • Nostoapuvälineet ja nostopalkit
 • Koneenosat ja koneiden runkorakenteet
 • Työkalut
 • Muut teräsrakenteet

Tekniset laskennat voivat olla staattisia tai dynaamisia sekä lineaarisia tai epälineaarisia. Suoritamme seuraavia lujuusteknisiä laskentoja:

Jännitys- ja väsymisanalyysit

 • Rakenteiden suurimmat muodonmuutokset ja jännitykset
 • Suurimman kantokuorman määritys
 • Elinikäarviot
 • Murtumismekaaniset analyysit (särönkasvu XFEM-menetelmällä)

Stabiliteettilaskenta

 • Rakenteiden nurjahdukset ja lommahdukset
 • Asennusepätarkkuuksien huomioiminen

Värähtelylaskenta

 • Rakenteiden ominaistaajuudet ja vasteet

Lämmönsiirtoanalyysit

 • Lämpötilajakaumat rakenteissa

 

Steel-Structure-FEM-Calculation-SolidComp

Teräsrakenteen lujuuslaskenta FEM-ohjelmistolla

 

Bucket-FEM-Calculation-Stress-Analysis

Kauhan jännitysanalyysi FEM-laskennalla

 

Hydraulic Cylinder FEA

Hydraulisylinterin FEM-laskenta

 

Siltanosturi-lujuuslaskenta-FEM-laskenta

FEM-ohjelmistolla laskettu siltanosturin taipuma

 

Topology optimization using FEM

Koneenosan keventäminen FEM-ohjelmiston topologian optimoinnilla

 

Terasrakenteen-lujuuslaskenta-tekninen-laskenta-FEM-SolidComp

Hoitotason lujuuslaskenta FEM-ohjelmistolla

 

Sailio-lujuuslaskenta-FEM-laskenta-paineastia

Säiliön lujuustarkastelu