Miksi makuutat laserkeilausaineistojasi pöytälaatikossa, kun voit saada niistä kymmenkertaisen hyödyn?

Tuotantolaitoksestasi on kuulemma kattavat laserkeilausaineistot, mutta oletko itse käyttänyt niitä? Tässä artikkelissa esittelemme, kuinka aineistonkeruu tulee tehdä, jotta voit varmistaa laserkeilaukselle maksimaalisen tuoton.

Onko CAD-pohjaisille tuotantolaitosmalleille vaihtoehtoja?

CAD-mallit ovat korvaamattomia green fieldissä, mutta niiden on ajateltu olevan ainoa oikea tapa myös ylläpitää tuotantolaitosmallia. Olemassa olevia teollisuusympäristöjä koskevan päätöksenteon näkökulmasta CAD-mallit ovat kuitenkin viime kädessä yksinkertaistuksia. Niiden mittatarkkuuteen ja ajantasaisuuteen on vaikea luottaa. CAD-mallien hyödyntäminen päivittäisissä toiminnoissa on myös haastavaa ilman kokemusta suunnitteluohjelmistoista.

3D-mallinnus pistepilvestä LOD300-tasolla

Laserkeilaus on avain onnistuneeseen as built -dokumentointiin

Laadukkaan laserkeilauksen ja 3D-mallinnuksen eroja voidaan havainnollistaa vertailemalla niiden käyttöä as built -dokumentoinnissa. Käytetään kuviteltuna esimerkkinä isoa, valmistumaisillaan olevaa investointihanketta.

Ei ole sanottua, että rakentamisen ja asennusten toteuma vastaisi suunnitelmia sataprosenttisesti. Työmaalla mutkia joudutaan usein olosuhteiden pakosta oikomaan. Ideaalitilanteessa vääjäämättömät poikkeamat dokumentoidaankin tuotantolaitokselle luovutettavaan as built -malliin.

Ongelmia tulee heti, kun CAD-malli kaivetaan muutosprojekteissa esille: Huomataan, että toteutuneet putki- ja kaapelireitit ovat jääneet päivittämättä ja uusilla suunnitelmilla on törmäyksiä.

As built -dokumentointi voi kuitenkin jäädä vajaaksi, koska mallintamisella tehtynä se on niin työlästä. Ja kun tuotanto on saatu käynnistettyä, asia herkästi unohtuu. Ongelmia tulee heti, kun CAD-malli kaivetaan muutosprojekteissa esille: Huomataan, että toteutuneet putki- ja kaapelireitit ovat jääneet päivittämättä ja uusilla suunnitelmilla on törmäyksiä.

Kun as built -dokumentointi tehdään huolellisesti laserkeilauksella, rakentamisen ja asennusten toteumasta saadaan kustannustehokkaasti täsmällinen kokonaiskuva. Syntynyt tarkka ja visuaalinen aineisto on myös heti hyödynnettävissä tuotantolaitoksen päivittäisissä toiminnoissa.

Uunituoreessa tuotantolaitoksessa tuottamamme aineistot palvelevat varsinkin käynnissä- ja kunnossapitoa, työturvallisuutta, koulutusta ja opastusta, mutta ennemmin tai myöhemmin niitä kaivataan myös suunnittelussa.

Vertailunäkymästä huomataan, että suunnitelmat sisältävät ylimääräisen putken tai sitä ei ole asennettu, tikkaat ovat asentamatta ja perustukset ovat väärässä paikassa

Säästöt alkavat tarkasta tuotantolaitoksen koordinaatistosta

Laserkeilaus on ylivoimainen 3D-mittausmenetelmä. Ennen keilaimeen tarttumista esitämme asiakkaallemme kuitenkin aina kysymyksen: Mihin koordinaatistoon aineisto sidotaan?

Tarkka ja hyvin dokumentoitu koordinaatisto on ohittamaton tekijä mahdollisimman pitkäikäisen tuotantolaitoksen 3D-mallin luomiselle ja ylläpitämiselle. Se varmistaa kaiken mittaus- ja 3D-datan paikoittamisen jopa vuosikymmeniksi.

Esimerkiksi, kun paikkansapitävä putkisiltasuunnitelma on esitetty havainnollistavasti asentajille, voit huoletta käynnistää rakennustyöt. Putkisillanpäät yhdistyvät puolivälissä saumattomasti.

Käytämme Leican sekunnin robottitakymetriä, GNSS- sekä vaaituslaitetta

Laserkeilaus tavoittaa nykytilanteen nopeasti ja tehokkaasti

3D-mallintamiseen nähden laserkeilauksen etuina ovat sen kustannustehokkuus, tarkkuus ja visuaalisuus. Mitatessaan laserkeilain lähettää automaattisesti miljoonia lasersäteitä ympäristöönsä. Kun säteet kimpoavat takaisin, keilain taltioi matkalleen sattuneista esteistä erilaista dataa kuten koordinaatit. Käsittelyvaiheessa data sidotaan tuotantolaitoksen koordinaatistoon.

Me teemme laserkeilauksen lähes poikkeuksetta värillisenä. Maalaserkeilaimemme ovat Faron ja Rieglin laitteita. Käytössämme on myös NavViksen VLX-mobiililaserkeilain, jolla ympäristöjä voidaan taltioida jopa 10 kertaa maalaserkeilaimia nopeammin. Merkittävää lisähyötyä tuovat korkeatasoiset 360-kuvat, jotka laitteemme taltioivat ympäristöstään skannauksen yhteydessä.

Laserkeilauksen kustannukset jakautuvat kaikkien aineiston käyttäjien kesken ja saat investoinneillesi maksimaalisen tuoton.

Olemme hioneet aineistonkeruu- ja käsittelyprosessejamme siten, että tuotantolaitokset voivat hyödyntää tuottamiamme aineistoja mahdollisimman monipuolisesti ja mutkattomasti. Aineistojen ohella toimitamme tarvittavat työkalut niiden helppoon hyödyntämiseen.

Työmme lopputuloksena on todellisuutta vastaava 3D-malli kaikkialta, missä laserkeilain on käynyt. Voit hyödyntää syntynyttä aineistoa suunnittelussa, kunnossapidossa, turvallisuudessa, koulutuksessa ja opastuksessa. Laserkeilauksen kustannukset jakautuvat kaikkien aineiston käyttäjien kesken ja saat investoinneillesi maksimaalisen tuoton.

Korkealaatuinen, laserkeilauksesta tehty pintamalli

Mitä sinun tulisi muistaa tästä artikkelista?

  • Tuotantolaitosmallin ylläpitäminen alkaa tarkasta ja hyvin dokumentoidusta koordinaatistosta
  • As built -dokumentoinnissa kannattaa hyödyntää laserkeilausta
  • Tuotantolaitosmallin ylläpidossa laserkeilaus on CAD-mallintamista tarkempaa ja visuaalisempaa. Se on myös käyttökelpoisempaa kaikille työntekijöille ja sidosryhmille.

Tämä artikkeli käsittelee laserkeilausta. Tulevissa artikkeleissamme kerromme, kuinka Reality Twin™:n avulla laserkeilausmalleihin voidaan tuoda jopa CAD-malleja enemmän tietoa ja kuinka niitä hyödynnetään eri toiminnoissa.

Haluatko ottaa meihin yhteyttä? Jätä meille viesti, niin vastaamme pian.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Uutiskirje