4.1.2017

Pintamallinnus laserkeilatusta pistepilvestä

Joissain tilanteissa laserkeilauksesta saatavat pistepilvi- ja verkkomallit ovat liian raskaita käytettäväksi suunnittelujärjestelmissä. Tätä varten pystymme mallintamaan laserkeilatusta pistepilvestä erillisille tasoille esimerkiksi laitteet, putkistot, teräsrakenteet, maanpinnat sekä rakennusten ulko- ja sisäpinnat. Tällaiset mallit voidaan toimittaa monissa eri formaateissa kuten DWG ja STEP.

Toimitamme kokonaisia tehtaita 3D-mallinnettuina solidimalleiksi eri suunnitteluohjelmistoihin

Pintamallinnusta voidaan tehdä kaikenlaisesta pistepilvestä, jota saadaan laserskannaamalla tai ilmakuvaamalla.

Lue lisää skannauksestamme täältä ja mobiiliskannauksestamme täältä.