16.8.2021

Rakennusteollisuus ja Infra

Laserskannausta voidaan hyödyntää laajasti rakennusteollisuudessa ja infra-hankkeissa

Olemme olleet mukana useissa rakennushankkeissa, joissa rakennetaan joko uutta tai korjataan vanhaa. Uuskohteissa rakennusalueen kuvaaminen suunnittelua varten on yleensä ensimmäinen vaihen jossa käytetään laserskannausta tai fotogrammetriaa. Isompien rakennuskohteiden esittelyssä yleisölle voidaan myös hyödyntää skannausaineistoja kunhan ne on suoritettu tarpeeksi visuaalisella laadulla kuten tekemällämme HDR-skannauksella. Rakennuskohteista saadaan myös helposti kuvasovituksia skannausaineiston avulla.

Vanhoja rakennusten saneerauksessa tai jo rakennettujen alueiden sekaan rakentamisessa on erittäin tärkeää, että olemassa olevat rakenteet ja maanpinnat on tiedossa riittävällä tarkkuudella. Tässä laserskannaus on ylivoimainen tapa kerätä lähtötiedot.

Rakennuskohteiden ja -alueiden lähtötiedot saadaan helposti kerättyä laserskannaamalla ja ilmakuvaamalla. Käytössämme on isompien alueiden infra-kohteiden skannaamiseen Rieglin laserskanneri, joka on kertaluokkaa tarkempi laite kuin monet ”kevyemmät” laserskannerit.

Lue lisää laserskannauksestamme täältä ja mobiiliskannauksestamme täältä.