17.2.2021

Teollisuudenalat

Paperi-, sellu- ja sahateollisuus

Olemme tehneet satoja projekteja paperi-, sellu- ja sahateollisuudessa Euroopan ja Venäjän alueilla. Tyypillisimpiä skannauskohteita ovat kokonaiset paperi- ja kartonkikoneet, voimalaitokset ja kattilat, sellutehtaat, massankäsittelylaitokset sekä haihduttamot.

Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuuden tyypillisimpiin kohteisiin kuuluvat murskaamot, rikastamot ja jauhimot sekä kuljetinympäristöt. Teemme myös myllyjen ja muiden kaivoslaitteiden kulumisanalysointia skannaamalla kuluvat pinnat ja raportoimalla tapahtuneet muutokset hyvin yksityiskohtaisesti.

Energia

Toimimme laajasti erilaisissa voimalaitoksissa sekä jalostamoissa. Skannaamme voimalaitoskattiloita myös sisältä vuosihuoltoseisakeissa. Jaloistamoissa saamme skannerimme nostettua korkeilla kolmijaloilla myös putkimattojen väleihin, jotta putkien yläpuoliset pinnat ja rakenteet saadaan näkyviin.

Rakennusteollisuus

Saneerauskohteista tehdään monesti ennen suunnittelua inventointimalli, jolloin kohde skannataan ja mallinnetaan esim. Revit- tai ArchiCad -ohjelmistoihin 3D-malleiksi.

Kaupungit ja aluekehitys

Skannaamme eri kaupungin osia ja alueita isompien infra ja rakennushankkeiden lähtötiloiksi. Aineistoja voidaan käyttää helposti suunnitelmien visualisointiin ja yleisölle esittelyyn.