17.2.2021

Teollisuudenalat

Paperi-, sellu- ja sahateollisuus

Olemme tehneet satoja projekteja paperi-, sellu- ja sahateollisuudessa Suomessa ja muualla Euroopassa. Tyypillisimpiä skannauskohteita ovat kokonaiset paperi- ja kartonkikoneet, voimalaitokset ja kattilat, sellutehtaat, massankäsittelylaitokset sekä haihduttamot.

Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuuden tyypillisimpiin kohteisiin kuuluvat murskaamot, rikastamot ja jauhimot sekä kuljetinympäristöt. Teemme myös myllyjen ja muiden kaivoslaitteiden kulumisanalysointia skannaamalla kuluvat pinnat ja raportoimalla tapahtuneet muutokset hyvin yksityiskohtaisesti.

Energia & voimalaitokset

Toimimme laajasti erilaisissa voimalaitoksissa sekä jalostamoissa. Skannaamme voimalaitoskattiloita myös sisältä vuosihuoltoseisakeissa. Jalostamoissa saamme skannerimme nostettua korkeilla kolmijaloilla myös putkimattojen väleihin, jotta putkien yläpuoliset pinnat ja rakenteet saadaan näkyviin.

Rakennusteollisuus

Saneerauskohteista tehdään monesti ennen suunnittelua inventointimalli, jolloin kohde skannataan ja mallinnetaan esim. Revit- tai ArchiCad -ohjelmistoihin 3D-malleiksi.

Kaupungit ja aluekehitys

Skannaamme eri kaupungin osia ja alueita isompien infra- ja rakennushankkeiden lähtötiedoiksi. Aineistoja voidaan käyttää helposti suunnitelmien visualisointiin ja yleisölle esittelyyn. Aluekehityshankkeet seuranta onnistuu kätevästi dronekuvauksella, jolloin suunnitelmia ja edistymistä voidaan verrata todelliseen tilanteeseen.

Kiinteistöt ja niiden hallinta

Kiinteistöjen hallinnoinnissa laserskannauksella saadaan useita hyötyjä. Saneerauksissa kattavat lähtötiedot ja lähtömallit suunnittelulle ovat tärkeitä projektin onnistumiselle. Kiinteistöjen skannattu 3D-malli ja web-käyttöliittymät ovat hyödyllisiä työkaluja jokapäiväisessä kiinteistöön liittyvässä kommunikoinnissa. Mobiililaserskannaamalla saamme erilaiset kiinteistöt skannattua kustannustehokkaasti ja aineistojen hyödyntäminen voidaan aloittaa erittäin nopeasti. Web-käyttöliittymät soveltuvat myös tilojen esittelyyn esimerkiksi vuokralaisille tai kiinteistönhuollon ohjeistamiseen.

Kulttuuri ja Luonto

Erilaiset historialliset kohteet voidaan digitalisoida turvallisesti ja tarkasti laserskannaamalla, fotogrammetrialla ja 360-kuvaamalla. Soveltuvia kohteita ovat muun muassa linnoitukset, kirkot, museokohteet, vanhat rakennukset ja patsaat.

Luontokohteista voidaan tehdä esittelyaineisto ja/tai seurantaa kuvaus- ja skannaustekniikoillamme. Esimerkiksi erilaisten luontokohteiden kulumatarkastelut ennen ja jälkeen yleisötapahtumien onnistuu helposti skannausaineistojen avulla. Luontokohteiden kunnostustöissä 3D-mallit ovat myös hyödyllisiä. Olemme myös tuottaneet aineistoja erilaisten kasvillisuuslajien levinnäisyyden seurantaan kansallispuistoissa.