Tietosuojaseloste

Päivitetty 2.3.2024

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Palvellaksemme sinua parhaiten, keräämme ja käsittelemme sinua ja yritystäsi koskevia tietoja. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä mitä tietoja keräämme sinusta, miten käsittelemme tietojasi, sekä mitä vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on näitä tietoja koskien. Noudatamme EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta (EU 2016/679).

SolidComp Oy:n asiaankuuluva henkilöstö käsittelee henkilötietoa lainsäädännön ja asetusten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Käyttämällä verkkosivustoamme, palvelujamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän dokumentin mukaisesti.

Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja?

Keräämme, käsittelemme sekä säilytämme sinua koskevia henkilötietoja vain tiettyihin tarkoituksiin, joita ovat:

 • Asiakasviestintä
 • Myynti- ja markkinointitoiminnan toteuttaminen
 • Liiketoimintamme kehittäminen
 • www-sivujemme kehittäminen

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme sinua koskevia tietoja palveluistamme sekä silloin, kun olet yhteydessä SolidCompiin. Tämän lisäksi keräämme tietoja julkisista lähteistä. Alla on eriteltynä, mitä henkilötietoa saatamme kerätä tapauksesta riippuen:

 • Etu ja sukunimi
 • Titteli
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoitteet
 • Käyttäytymisesi palveluissamme
 • Edustamasi yrityksen osoitetiedot

Julkisista lähteistä kerättävät tiedot:

 • Käytössäsi olevien sosiaalisen median tilien käyttäjänimet
 • Yrityksesi talouden tunnusluvut
 • Yrityksesi henkilöstömäärät
 • Yrityksesi osoite ja sijaintiedot
 • Yrityksesi y-tunnukset
 • Yrityksesi tiedotteet ja uutiset

Emme kerää ja tallenna poliittista, uskonnollista, terveydellistä tai muita näihin rinnastettavia henkilökohtaisia tietoja.

Mikä on perusteena tietojesi tallentamiseen?

Meillä on aina EU:n asetuksen edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Perusteita voivat olla:

 • Olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.
 • Olen nykyinen tai mahdollinen asiakkaamme.
 • Yritystemme välisten sopimusten velvoittavat siihen.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa kun niiden säilyttäminen on tarpeellista käyttötarkoituksen takia tai kun jokin henkilötietoja koskeva laki tai asetus vaatii.

Kuinka tietoja käsitellään ja säilytetään?

Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan yrityksemme työntekijät liiketoimintaamme liittyvissä työtehtävissä. Henkilötietoja ei profiloida automaattisesti.

Säilytämme tietoja palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka sijaitsevat EU:n alueella ja jotka on suojattu alan yleisten käytänteiden mukaisesti. Palveluntarjoajamme noudattavat EU:n tietosuojaperiaatetta. Kaikkea säilyttämäämme henkilötietodataa pidetään luottamuksellisena, eikä niihin pääse käsiksi kuin henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttöoikeuksien, käyttäjäkohtaisin salasanoin ja tunnuksin.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@solidcomp.fi.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tietosuojaselosteemme saattaa päivittyä ajankohtaisten asetusten tai tietosuojaperiaatteemme muuttuessa. Julkaisemme uusimman version tietosuojaselosteestamme aina www-sivuillamme.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Asiakasrekisteriä koskevat asiat ja yhteydenotot:
Tuomas Korhonen
Minna Canthin katu 66
70100 KUOPIO
tuomas.korhonen(at)solidcomp.fi